Четрипътник преминаващ - 24.44лв.

Модел 158B | Размер B Ø 33.7мм | Материал Стомана

4-пътен вентил е най-често  използван в множество изправени структури, за изравнителен център, в изправено положение, с хоризонтални тръби в четири посоки. Вертикалната тръба, преминава през скобата.

Наличности и цена за брой

Брой:
Коментар:
ДобваихтеЧетрипътник преминаващ0 бр.
Горе