Гаранция

Продуктите предлагани от www.fiting.bg са придружени от сертификат на производителя, гарантиращ техния оригинален произход.  В случай на фабричен дефект, който е установен веднага след получаването на продукта в присъствието на куриера, моля веднага се обадете н а тел. 0879 29 53 30.

Условията по рекламация на закупен продукт от online магазина са описани по - долу.  При транспортен дефект се възползвайте от правото си на рекламация описан по - долу. Ако констатирате фабричен дефект или неизправност, която не е по причина на неправилна употреба , моля направете рекламация на нашият e-mail. Всеки случай ще бъде разгледан индивидуално. Обратна информация ще получите на посочения от вас електронен адрес или телефон.  За всички продукти в магазина важат гаранционните условия на производителя.

 

РЕКЛАМАЦИЯ: 

• На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. При явно несъответствие на получената стока със заявената незабавно се свъжете с нас на посочените телефони. Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил клиента. При установяване на такава грешка, клиентът връща продукта за сметка на Джей Ем Хеви Металс ЕООД и му се изпраща верния за сметка на Джей Ем Хеви Металс ЕООД. 

• На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответствие или дефект. 

• Ако при получаване на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В този случай незабавно се обадете на посочените телефони. Рекламация се удостоверява със запис в товарителницата от получателя, в момента на получаване на пратката.  • При предяввяване на рекламация в срок до 14 /четиринадесет/ дни от покупката при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената на закупения продукт. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността, са за сметка на клиента. 

• Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея. 

 

ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ: 

• За да е валидна гаранцията трябва да имате издадена касова бележка или друг документ удостоверяващ покупка. При възникване на проблем или повреда, вие трябва да се свържете с нас по e-mail или по телефон. 

• След приемане на рекламацията като основателна, Джей Ем Хеви Металс ЕООД уведомява клиента по телефон или e-mail и предприема следните действия по обслужване на рекламацията: 

1. изпраща на клиента нов продукт от същия вид за собствена сметка 

2. в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт, предлага вариант за избор на друг продукт на същата стойност  3. в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт Джей Ем Хеви Металс ЕООД възстановява стойността на клиента в законово установения срок. 

• При отхвърляне на предавената рекламация Джей Ем Хеви Металс ЕООД уведомява клиента за становището си на посочения от същия телефон или e-mail адрес. При заявяване за обратно получаване на рекламирания продукт, същия се изпраща на клиента по удобен за него начин, като разходите по попучаването са за негова сметка. 

• Ако в 30 / тридесет/ дневен срок след уведомяване за становището , клиента не потърси стоката си, Джей Ем Хеви Металс ЕООД запазва правото да се разпорежда със стоката както намери за добре и не дължи никакви суми, както по стойността на продуктите, така и по направените разходи за нея на първоначалния и притежател.  С прочитането на тези условия и в последствие използването на електронния магазин за покупки, вие като клиент безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по - горе, моля не използвайте online магазина.  В случай на неразбиране на общите условия за пазаруване от електронния магазин, както и необходимост от допълнителна информация, моля свържете се с нас на тел. 0879 29 53 30, или на e-mail: office@mdybulgaria.com.

Горе