Трипътник преминаващ - 17.59лв.

Модел 176B | Размер B Ø 33.7мм | Материал Стомана

3-пътен вентил най-често се използва за изравняване на подпори от хоризонтални тръби, в три направления, всички на 90 ° спрямо колоните. Изправената тръба минава през елемента.

Наличности и цена за брой

Брой:
Коментар:
ДобваихтеТрипътник преминаващ0 бр.
Горе