Трипътник преминаващ - 25.99лв.

Модел 176C | Размер C Ø 42.4мм | Материал Стомана

3-пътен вентил най-често се използва за изравняване на подпори от хоризонтални тръби, в три направления, всички на 90 ° спрямо колоните. Изправената тръба минава през елемента.

Наличности и цена за брой

Брой:
Коментар:
ДобваихтеТрипътник преминаващ0 бр.
Горе